Week van de Mantelzorg: Mantelzorg doe je Samen!

Week van de Mantelzorg: Mantelzorg doe je Samen!

Allereerst is het doel om mantelzorg en mantelzorgers zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk partijen en mantelzorgers in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Daarbij staat de Week van de Mantelzorg ook in het teken van waardering voor de mantelzorgers. De dag van de mantelzorg is dan ook onderdeel van de week. Naast het aandacht vragen en waarderen is er een derde doel van de Week van de Mantelzorg. Dit is verbinding maken tussen diverse organisaties rondom het thema mantelzorg en afstemming krijgen over ondersteuning voor mantelzorgers. Kortom op een brede en gedragen manier om aandacht voor- en aan mantelzorg(ers) te geven. Zoveel mogelijk samenwerken met – en betrekken van andere organisaties.

Organisatie

De week van de Mantelzorg wordt georganiseerd door WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen en WelzijnLingewaal. Mantelzorg is (veel) meer dan helpen met boodschappen, meegaan met ziekenhuisbezoeken of tijdelijk voor iemand zorgen die een tijdelijke ziekte heeft. Mantelzorg is een zorgtaak die de mantelzorger ‘overkomt’. Iemand in de naaste (familie)kring heeft of krijgt een beperking door een ernstig ongeluk of door het syndroom van Down, autisme, dementie of een beroerte met blijvend letsel. Daardoor is er meer dan gebruikelijke opvoeding, ondersteuning of hulp nodig, meerdere keren per week of zelfs per dag en voor minstens een jaar en vaak zelfs langer. Het is geen vrije keus en het is geen vrijwilligerswerk.
Pieter van der Keur
Pieter van der Keur
Mantelzorgconsulent Geldermalsen
Monique van Eijndhoven
Monique van Eijndhoven
Mantelzorgconsulent Neerijnen
Karin Burgers
Karin Burgers
Mantelzorgconsulent Lingewaal

Mantelzorgers vertellen

7 november t/m 12 november 2016 Mantelzorg doe je Samen!