Mantelzorgondersteuning

WAT IS MANTELZORG?
Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Dit kan een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis zijn.

Mantelzorg gaat niet over de zorg die gebruikelijk gegeven wordt, maar over de extra zorgtaken die iemand op zich neemt vanwege de bijzondere band met degene die zorg nodig heeft.
 
Voorbeelden van mantelzorg
– Zorgen voor iemand met een beperking

– Zorgen voor iemand met een ernstige of chronische aandoening zoals bijvoorbeeld
  NAH, psychische of psychiatrische aandoeningen zoals autisme of verslaving
– Zorgen voor iemand met dementie of Parkinson
 

ONDERSTEUNING
Het geven van mantelzorg kan veel invloed hebben op het leven van de mantelzorger. Fysiek en emotioneel kan de belasting groot zijn.
De consulent mantelzorg van Welzijn West Betuwe ondersteunt de mantelzorger in het goed voor zichzelf blijven zorgen om overbelasting te voorkomen.

 

RESPIJTZORG
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. De consulent mantelzorg kan contact zoeken met organisaties en professionals die vervangende zorg bieden en de zorg tijdelijk kunnen overnemen. Daarnaast kunnen vrijwilligers ingezet worden voor de ondersteuning van zowel de mantelzorger als degene die zorg nodig heeft.

INFORMATIE EN ADVIES
De consulent mantelzorg kan informatie, voorlichting en advies geven over zorg, voorzieningen en regelingen. Bijvoorbeeld aanvullende informatie over een ziekte, mogelijkheden voor ondersteuning in uw situatie, advies over uw zorgvraag of het combineren van mantelzorg met een betaalde baan.

PRAKTISCHE HULP
De consulent mantelzorg kan u helpen bij het zoeken naar hulp bij praktische zaken. Soms bieden vrijwilligers hulp en soms professionals. Bij praktische hulp kunt u denken aan hulp bij de administratie, invullen van formulieren, klussen in huis of bij vervoer.

LUISTEREND OOR
Mantelzorg geven kan emotioneel erg belastend zijn. De consulent mantelzorg biedt mentale steun, hierbij gaat het om een luisterend oor, begrip en erkenning en zoeken naar mogelijkheden om met de situatie om te gaan.

BIJEENKOMSTEN
Regelmatig vinden er mantelzorgbijeenkomsten, cursussen of workshops plaats met wisselende thema’s.   

Soms kan het fijn zijn om met een ander te praten en ervaringen te delen. Speciaal hiervoor worden groepjes “Mantelzorgers onder Elkaar” georganiseerd.
Jaarlijks worden rond de Dag van de Mantelzorg speciale activiteiten gehouden als blijk van waardering voor mantelzorgers.

WAARDEVOL
Het is vaak geen bewuste keuze om te gaan zorgen. Het overkomt mensen omdat ze een emotionele band hebben met iemand die zorg nodig heeft. Mantelzorg kan heel waardevol zijn, mooi en positief om te doen.

 
CONTACT
Neem contact op met een van de onderstaande mantelzorgconsulenten van Welzijn West Betuwe voor vragen, informatie en ondersteuning.

Kijk op www.welzijnwestbetuwe.nl voor de actuele agenda.